Danske referenceværdier for lungefunktion

Lungeprojektet har til formål at etablere et dansk normalmateriale for lungefunktionsundersøgelser. Et normalmateriale anvendes i det daglige arbejde med lungepatienter over hele landet, hvor patienternes lungefunktion sammenlignes med en “normalværdi”, for der ved at få et billede af om patientens lungefunktion er normal eller ej.

I projektet vil vi  undersøge ca. 3.000 lungeraske, ikke-rygende danskere, for der ved at få et realistisk billede af hvordan den “normale” lungefunktion er.

Her på siden vil der være information tilgængeligt for deltagere i projektet, og for personalet der udfører undersøgelserne.

Pr. 1.1.2015 er der undersøgt ca 600 deltagere på 13 forskellige afdelinger fordelt over hele landet. I løbet af 2015 vil 17-20 afdelinger vil være i gang med undersøgelserne, og vi forventer at runde 1.500 undersøgte deltagere i løbet af 2015.